Skip to content

Avalua

Avalua i gestiona l’esforç de l’organització. Amplia la gestió del risc a l’àmbit de DEI.

Verifica

Activa el procés de revisió i valida els resultats obtinguts.

Obté Be(in)® Certification

Comunica els assoliments. Completa informes no financers. Compleix amb els requisits de reporting i lidera el canvi.

Be(in)® Certification és la garantia de que el nivell de maduresa de la gestió en Diversitat, Equitat i Inclusió assolit es veraç i demostrable.

És un distintiu, un segell, que permet identificar les organitzacions compromeses amb el seu impacte social i un certificat que conté informació detallada dels resultats.

Un distintiu per a identificar les organitzacions compromeses amb el seu impacte social.

Un certificat amb tecnologia blockchain per a garantir la seva veracitat.

Certifica’t amb garanties

DEI Standard Index® alineat amb normes internacionals DEI.

Auditoria i revisió documental a càrrec de professionals qualificats.

Presa decisions basades en dades

Completa el qüestionari i accedeix al dashboard i informe amb punts forts i àrees de millora.

Mesura l’evolució a través del temps.

És fàcil i ràpid

No és necessari tenir coneixements en certificacions per a poder emplenar el qüestionari.

En tan sol 4 hores pot emplenar-se DEI Standard Index® i, depenent de la grandària de l’organització, en menys d’un mes obtenir la certificació

Amb el suport de

Conforme la normativa de Protecció de Dades Europea

Skip to content